Sheraton Fitness Warszawa
Klub Fitness
Klient
Perkins Hotel sp. z o.o.
Powierzchnia
Rok realizacji
2022
Zakres prac
Kompleksowy fit-out przestrzeni wraz z dostawą zabudów stolarskich