KONTAKT

Dane kontaktowe firmy:

Dane kontaktowe pracowników:

APRITECH Sp. z o. o.

Łucka 2/4/6, lok. U6

00 - 845 Warszawa

BARTOSZ CHOŁUJ

Dyrektor ds. Realizacji

b.choluj@apritech.pl

PAWEŁ KOCHAŃSKI

Project Manager

p.kochanski@apritech.pl

+48 22 49 09 555

KRS 0000380885

REGON 362922839

NIP 525-263-49-65

ŁUKASZ WÓDZ

Project Manager

l.wodz@apritech.pl

MAREK KAŹMIERCZAK

Project Manager

m.kazmierczak@apritech.pl

MAGDALENA KOZŁOWSKA

Junior Project Manager

m.kozlowska@apritech.pl

JAK DOJECHAĆ

- Mapy Google -

KACPER ZABOROWSKI

Junior Project Manager

ALEKSANDRA RUKAT

Project Engineer

KATARZYNA SKŁADANOWSKA

Asystentka Działu Realizacji

MAJA BZIKOT

Project Coordinator

m.bzikot@apritech.pl

+48 531 034 225

Apritech Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Szamocka 8, IX piętro, 01-748 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380885, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, adres ul. Szamocka 8, IX piętro, 01-748 Warszawa, posiadająca REGON 362922839, NIP 525-263-49-65.

"

referencje

JESTEŚ ZAINTERESOWANY

WSPÓŁPRACĄ Z APRITECH?

kontakt